Doc. Ing. František Skopal, CSc.
tel.: +420 46 603 7063
e-mail:  frantisek.skopal@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 8. června 1943
 
Vzdělání
1967 Ing. Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
1973 CSc. Obor Fyzikální Chemie, pracoviště katedra fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
1974Postgraduální studium, VŠCHT Praha - numerické metody
1990 doc.Obor Fyzikální Chemie, pracoviště katedra fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice

 
Zaměstnání
1990 - dosuddocent na Katedře fyzikální chemie na Fakultě Chemicko - technologické, Univerzita Pardubice
1970 - 1990Odborný asistent na katedře fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice
1968 - 1970Asistent na katedře fyzikální chemie, Vysoká škola chemicko-technologická Pardubice

 
Pedagogická činnost
Semináře ze Základy fyzikální chemie 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, (4-3-0)
Formulace fyzikálně chemických problémů 4. ročník, letní semestr, 6 kreditů, (2-2-0)

 
Vědecké zaměření
Příprava bionafty - transesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků nízkomolekulárním alkoholem, fázové a chemické rovnováhy, technologická realizace a optimalizace výroby bionafty jako alternativního obnovitelného zdroj energie pro vznětové motory. Vývoj nových analytických metod pro stanovení bionafty a vedlejších produktů při výrobě bionafty.

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 4 skript, 44 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech, 5 aktivních prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 30 aktivní prezentace výsledků na národních konferencích, autor několika patentů

 
Účast na grantových projektech
Hlavní řešitel grantových projektů
1998-2001Kinetika a rovnováha při reesterifikaci řepkového oleje, FRVŠ 1172/1998G

 
Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací
Diplomové práce (od roku 1994)
2008 Jaroslav PohlVliv emulgace na methanolýzu rostlinných olejů
2007 Michal ČernochEthanolýza řepkového oleje
2006 Jiří KwiecienSeparace reakční směsi pro transesterifikaci řepkového oleje (cena děkana za vynikající diplomovou práci)
2005 Josef CoufalBiochemická degradace glycerolu (cena rektora za vynikající diplomovou práci)
2003 Martin HájekBilance separace reakční směsi po transesterifikaci řepkového oleje
2002 Jiří RaškaSeparace glycerolové fáze při transesterifikaci řepkového oleje
2001 K. KřivčíkSeparace fází po methanolýze řepkového oleje
2000 T. SkalickýEthanolýza řepkového oleje
1999 Radim DvořákReesterifikace řepkového oleje metanolem na zpětnovazebném reaktoru
1994 M. HalámekUžití zpětnovazebného reaktoru při reesterifikaci řepkového oleje metanolem
Disertační práce (od roku 2000)
2010 Jiří KwiecienOvlivňování transesterifikace řepkového oleje a následné separace reakční směsi
2006 Martin HájekMechanismus a využití separace heterogenních soustav při přípravě bionafty
2005 Jiří RaškaBiotransformace glycerolu na dihydroxyaceton mikroorganismem Gluconobacter oxydans
2003 Radim DvořákMethanolýza řepkového oleje v reaktoru řízeném zpětnou vazbou
Současní studenti
Magisterské studium 
Doktorské studium Michal Černoch