Doc. Ing. Karel Komers, CSc.
tel.: 
+420 46 603 7045
e-mail: 

karel.komers@upce.cz

 


  Curriculum Vitae

 
Datum narození:
23. března 1932
 
Dosažené vzdělání:
1956 inženýr chemie, VŠCHT Pardubice (nyní Univerzita Pardubice)
1966 CSc., Katedra fyzikální chemie, VŠCHT Pardubice
1978 docent fyzikální chemie, Katedra fyzikální chemie, VŠCHT Pardubice
 
Zaměstnání:
1950 - 51 laborant v ÚPH (nyní Synpo) Pardubice
1956 - 59 asistent Katedry analytické chemie VŠCHT Pardubice
1959 - 78 odborný asistent Katedry fyzikální chemie VŠCHT Pardubice
1978 - 97 docent Katedry fyzikální chemie VŠCHT (později Fakulty Chemicko-Technologické Univerzity) Pardubice
1990 - 97 vedoucí Katedry fyzikální chemie
1997 emeritní docent Katedry fyzikální chemie
 
Pedagogická činnost:
- přednášky, semináře a laboratoře v základním kurzu Fyzikální chemie I a II pro denní i kombinované studium
- přednášky a laboratoře ve specializaci "Technická analytická a fyzikální chemie, zaměření Fyzikální chemie"
- vedení diplomových prací
- vedení doktorandských prací
 
Vědecké zaměření:
Kinetika a mechanizmus chemických a biochemických (enzymatických ) reakcí: Oxidace aromatických aminů, biochemický rozklad organických látek aktivovaným kalem, biochemické reakce v přítomnoti redox mediátorů, katalytická reesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků nízkomolekulárními alkoholy za vzniku bionafty, enzymatická hydrolýza acetylcholinu a její inhibice.
 
Publikační činnost a účast na konferencích:
38 původních prací (22 v mezinárodních časopisech), 31 aktivních účastí na konferencích (9 mezinárodních), spoluautor 5 českých a 2 mezinárodních patentů, 10 vysokoškolských skript.


  Aktuální profil pracovníka

 
Pedagogická činnost:
- přednášky, semináře a laboratoře v základním kurzu Fyzikální chemie I a II pro denní i kombinované studium
- přednášky a laboratoře ve specializaci "Technická analytická a fyzikální chemie, zaměření Fyzikální chemie"
- vedení diplomových prací
- vedení doktorandských prací
 
Vědecké zaměření:
Obecné zaměření: Kinetika a mechanizmus chemických a biochemických (enzymatických ) reakcí. Studované obory: Oxidace aromatických aminů, biochemický rozklad organických látek aktivovaným kalem, biochemické reakce v přítomnoti redox mediátorů, katalytická reesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků nízkomolekulárními alkoholy za vzniku bionafty, enzymatická hydrolýza acetylcholinu a její inhibice.
 
Účast na grantových projektech:
Spoluřešitel těchto grantových projektů v minulých 5 letech:
FRVŠ 2014/2002 "Inovace předmětu Biofyzikální chemie"
FRVŠ 2023/2002 "Kinetika enzymatických reakcí"
Výzkumný záměr a Priority UPa, "Ekologické využití přírodních olejů a tuků"
Výzkumný záměr a Priority UPa, "Výzkum enzymatické katalýzy"
 
Publikační činnost a účast na konferencích:
Autor a spolautor 38 původních prací (22 v mezinárodních časopisech), 31 aktivních účastí na konferencích (9 mezinárodních), spoluautor 5 českých a 2 mezinárodních patentů, 10 vysokoškolských skript.