Ing. Martin Hájek, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7055(42)
e-mail:  martin.hajek2@upce.cz
 

Životopis

  Datum narození: 9. června 1979
 
Dosažené vzdělání
2003 Ing. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma diplomové práce: "Bilance separace reakční směsi po transesterifikaci řepkového oleje (cz)"
2006 Ph.D. Fakulta Chemicko-technologická, obor fyzikální chemie, Univerzita Pardubice, téma disertační práce: "Využití separace heterogenních soustav při přípravě bionafty (cz)"

 
Zaměstnání
12/2006 - dosud odborný asistent na Katedře fyzikální chemie, Fakulta Chemicko - technologická, Univerzita Pardubice
5/2006 - 11/2006 Synthesia, a.s. – asistentský program; technolog výroby v útvaru organické chemie

 
Odborné kursy
8/2006 Excel pro pokročilé
3/2006 - 4/2007 Rozvoj manažerských dovedností (prezentační dovednosti, management, rozpočetnictví …)
1/2007 – 4/2007An Integrated Approach to Public Relation for the 21st Century (media relations, krizová komunikace, organizace PR akcí, internet a e-PR)

 
Pedagogická činnost
Semináře a laboratorní cvičení z předmětů Základy fyzikální chemie a Fyzikální chemie II
Fyzikální chemie II - přednášky letní semestr, 5 kreditů, (2-2-0)
Nerovnovážná termodynamika - přednášky volitelný předmět (4. a 5 ročník), zimní semestr, 5 kredity, (2-2-0)

 
Vědecké zaměření
Příprava bionafty - transesterifikace rostlinných olejů a živočišných tuků nízkomolekulárním alkoholem, technologická realizace a optimalizace výroby bionafty jako alternativního obnovitelného zdroj energie pro vznětové motory. Vývoj nových analytických metod pro stanovení bionafty a vedlejších produktů při výrobě bionafty.

Publikační činnost a účast na konferencích
Autor či spoluautor 20 vědeckých publikací v mezinárodních časopisech a dvou patentů, 30 prezentací výsledků na mezinárodních konferencích, 15 aktivní prezentace výsledků na národních konferencích