Studijní plán (předměty zabezpečované KFCH)

Bakalářské studium: 2. ročník

Předměty povinné pro všechny studijní obory na fakultě Chemicko-technologické
Předmět
přednášející
katedra zimní semestr
Před-Sem-Lab
letní semestr
Před-Sem-Lab
způsob zakončení počet kreditů
Základy fyzikální chemie
doc. Ing. P. Čičmanec, Ph.D.
FCh 4-3-0   zkouška 8
Laboratoř z fyzikální chemie I
Ing. V. Lochař, Ph.D.
FCh 0-0-3   zápočet 3

Bakalářské studium: 3. ročník

Předměty povinně volitelné pro všechny studijní obory na fakultě Chemicko-technologické
Předmět
přednášející
katedra zimní semestr
Před-Sem-Lab
letní semestr
Před-Sem-Lab
způsob zakončení počet kreditů
Fyzikální chemie II
Ing. M. Hájek, Ph.D.
FCh   2-2-0 zkouška 5
Laboratoř z fyzikální chemie II
Ing. V. Lochař, Ph.D.
FCh   0-0-3 zápočet 3
Seminář bakalářské práce
učitelé katedry
FCh   0-2-0 zkouška 2
Bakalářská práce
učitelé katedry
FCh   0-0-8 zkouška 8

Navazující magisterské studium: 1. ročník

Předměty povinné pro studijní obor Technická fyzikální chemie
Předmět
přednášející
katedra zimní semestr
Před-Sem-Lab
letní semestr
Před-Sem-Lab
způsob zakončení počet kreditů
Fyzikální chemie pro pokročilé
doc. Ing. R. Bulánek, Ph.D.
FCh 2-2-0   zkouška 6
Experimentální metody strukturálního výzkumu
doc. Ing. Z. Černošek, Csc.
OAnCh 4-0-0   zkouška 5
Aplikovaná chemická kinetika
Ing. V. Lochař, Ph.D.
FCh 2-2-0   zkouška 5
Laboratoř oboru
doc. Ing. P. Čičmanec, Ph.D.
FCh 0-0-8   zápočet 5
Separační analytické metody
prof. Ing. P. Jandera, Dr.Sc.
AlCh   2-0-0 zkouška 5
Formulace fyzikálně chemických problémů
Doc. Ing. F. Skopal, CSc.
FCh   2-2-0 zkouška 6
Heterogenní katalýza
Ing. L. Čapek, Ph.D.
FCh   2-2-0 zkouška 5

Navazující magisterské studium: 2. ročník

Předměty povinné pro studijní obor Technická fyzikální chemie
Předmět
přednášející
katedra zimní semestr
Před-Sem-Lab
letní semestr
Před-Sem-Lab
způsob zakončení počet kreditů
Biofyzikální chemie
doc. Ing. K. Komers, CSc.
FCh 2-2-0   zkouška 5
Rovnovážná termodynamika
doc. Ing. P. Čičmanec, Ph.D.
FCh 2-2-0   zkouška 6
Kalorimetrické a termoanalytické metody
prof. Ing. J. Málek, Ph.D.
FCh 2-0-2   zkouška 5
Laboratoř oboru II
Ing. J. Shánělová, Ph.D.
FCh 0-0-14   zápočet 10
Seminář diplomové práce
učitelé katedry
FCh   0-3-0 zápočet 3
Diplomová práce
učitelé katedry
FCh   0-0-27 zápočet 27

Volitelné předměty zabezpečované katedrou FCH

Předmět
přednášející
katedra zimní semestr
Před-Sem-Lab
letní semestr
Před-Sem-Lab
způsob zakončení počet kreditů
Metody měření fyzikálně-chemických veličin
Doc. Ing. P. Čičmanec, Ph.D.
FCh 2-2-0   zkouška 5
Nerovnovážná termodynamika
Ing. M. Hájek, Ph.D.
FCh 2-2-0   zkouška 5
Významné katalytické reakce
Doc. Ing. L. Čapek, Ph.D.
FCh 2-1-0   zkouška 5
Úloha katalýzy v ochraně životního prostředí
Doc. Ing. L. Čapek, Ph.D.
FCh   2-0-0 zkouška 3
Povrchové jevy na tuhých látkách
Doc. Ing. R. Bulanek, Ph.D.
FCh   2-2-0 zkouška 4