Povrchové jevy a heterogenní katalýza

  Členové skupiny:

Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Ing. Václav Lochař, Ph.D.
Ing. Karel Frolich, Ph.D.
Ing. Lucie Smolaková
 

Chemie bez katalýzy je jako meč bez kontroly,
světlo bez jasu, zvon bez zvuku.
Alvin Mittasch

 

Předmětem výzkumu povrchových jevů a heterogenní katalýzy je studium kinetiky a mechanizmu heterogenně katalytických reakcí v plynné fázi včetně charakteristiky oxidových a zeolitických katalyzátorů. Podle druhu získaných informací se tento výzkum skládá ze tři tématických oblastí: chemická reaktivita, interakce látky se zářením a adsorpční jevy.


  Chemická reaktivita

Studium průběhu reakce umožňuje získat informace o:
-
rychlosti reakce
-
reakčním mechanismu
-
funkci katalyzátoru

  Interakce látky se zářením

Studium interakce hmoty se zářením přináší informace o:
-
adsorpčních komplexech a jejich struktuře
-
struktuře tuhé fáze
-
počtu a typu adsorpčních center
-
vlastnostech aktivních center

  Adsorpční jevy

Studium interakce plynných látek s povrchem tuhého materiálu přináší informace o:
-
počtu aktivních center
-
typu interakce molekul plynu
-
síle interakce plynu s tuhou fází
-
velikosi mezifázového rozhraní
-
morfologii mezifázového rozhraní