Seznam publikací zveřejněných v mezinárodních časopisech

 1. Skopal F.: Balance of One-Step Reesterification of Vegetable Oils, Collect. Czech. Chem. Commun. 58, 2896-2904 (1993)
 2. Skopal F., Komers K.: Wiederveresterung von Pflanzölen im ideal gemischten Durchflussreaktor mit heterogenem Reaktionsgemisch, Fett Wissen.Technol. 97(2), 518-522 (1995)
 3. Skopal F.,Komers K.: Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der Dichte von Rapsöl und Rapsöl-Methylester (Biodiesel) unter Anwendung der Methode der Volumen-Ausdehnung, Sci Pap. of University Pardubice 1, 125-130 (1995)
 4. Komers K., Skopal F., Stloukal R.: Determination of the Neutralisation Number for Diesel Fuel Production, Fett/Lipid 99, 52-54 (1997)
 5. Skopal F., Komers K., Machek J.: A New Method of Dealcoholisation of Crude Biodiesel Fuel, Fett/Lipid 99, 87-90 (1997)
 6. Skopal F., Komers K.: Bilanzierung von Naturölen zu Biodiesel, J Prakt.Chem 338, 83-88 (1996)
 7. Komers K., Tichý J.,Skopal F.: Ternäres Phasendiagram Biodiesel-Methanol-Glyzerin, J Prakt. Chem.337, 328-331 (1995)
 8. Stloukal R., Komers K., Machek J.: Ternary Phase Diagram Biodiesel Fuel-Methanol -Water, J Prakt. Chem. 339, 485-487 (1997)
 9. Komers K., Stloukal R., Machek J., Skopal F.: Biodiesel Fuel from Rape Seed Oil, Methanol and KOH. Analytical Methods in Research and Production, Fett/Lipid 100, 507-512 (1998)
 10. Komers K., Machek J., Skopal F., Koropecký I.: Komplexní a bezodpadové zpracování řepkového oleje na bionaftu, glycerol a draselnofosfátové hnojivo, Ropa a uhlie 40(4), 44 - 47 (1998)
 11. Komers K., Machek J., Stloukal R.: Biodiesel Fuel from Rapeseed Oil, Methanol and KOH 2. Composition of Solution of KOH in Methanol as Reaction Partner of Oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 103, 359 - 362 (2001)
 12. Komers K., Stloukal R., Machek J., Skopal F.: Biodiesel from Rapeseed Oil, Methanol and KOH 3. Composition of Actual Reaction Mixture, European Journal of Lipid Science and Technology, 103, 363 - 371 (2001)
 13. Komers K., Skopal F., Stloukal R., Machek J.: Kinetics and Mechanism of the KOH - Catalyzed Methanolysis of Rapeseed Oil for Biodiesel Production, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 104, 728 - 737 (2002)
 14. Dvořák R., Komers K., Skopal F.: Two step methanolysis of rapeseed oil in the feedback controlled chemical reactor., Sci. Pap. University Pce A 8, 151 - 158 (2002)
 15. Raška J., Skopal F., Komers K., Machek J., Stloukal R.: Sterility problems of batch biotransformation of glycerol to dihydroxyacetone using immobilized Gluconobacter oxydans., Sci. Pap. Uni. Pce A 11, 145 - 149 (2005)
 16. Skopal F., Machek J., Komers K.: Effect of rapeseed oil quality on biodiesel composition., Sci. Pap. Uni. Pce A 12, 65 - 69 (2006)
 17. Hájek M., Skopal F., Machek J.: Determination of Free Glycerol in Biodiesel, European Journal of Lipid Science and Technology, 108(8), 666-669 (2006)
 18. Raška J., Skopal F., Komers K., Machek J.: Kinetics of glycerol biotransformation to dihydroxyacetone by immobilized Gluconobacter oxydans and effect of reaction conditions., Collect. Czech. Chem. Commun. 72, 1269 – 1283 (2007)
 19. Hájek M., Skopal F., Machek J.: Simplification of separation of the reaction mixture after transesterification of vegetable oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 110(4), 347-350 (2008)
 20. Hájek M, Skopal F.: The Factors Affecting the Separation of the Reaction Mixture after Transesterification of Rapeseed Oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 110(10), 920-925 (2008)
 21. Hájek M, Skopal F.: Relationship of variables affecting separation following transesterification of vegetable oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 111(5), 499-504 (2009)
 22. Černoch M., Skopal F., Hájek M.: Separation of reaction mixture after ethanolysis of rapeseed oil, European Journal of Lipid Science and Technology, 111(7), 663-668 (2009)
 23. Hájek M., Skopal F., Kwiecien J.: Biodiesel preparation in a batch emulsification reactor, European Journal of Lipid Science and Technology, 111(10), 979-984 (2009)
 24. Kwiecien J., Hájek M., Skopal F.: The effect of the acidity of rapeseed oil on its transesterification, Bioresource Technology, 100(23), 5555-5559 (2009)
 25. Černoch M., Hájek M., Skopal F.: Study of effects of some reaction conditions on ethanolysis of rapeseed oil with dispergation, Bioresource Technology, 101(4), 1213-1219 (2010)
 26. Černoch M., Hájek M., Skopal F.: Ethanolysis of rapeseed oil - distribution of ethyl esters, glycerides and glycerol in ester and glycerol phase, Bioresource Technology, 101(7), 2071-2075 (2010)
 27. Kwiecien J., Hájek M., Skopal F.: Combined effect of water and KOH on rapeseed oil methanolysis, Bioresource Technology, 101(9), 3121-3125 (2010)
 28. Hájek M., Skopal F.: Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production, Bioresource Technology, 101(9), 3242-3245 (2010)
 29. Komers K., Skopal F., Čegan A.: Continuous biodiesel production in a cascade of flow ideally stirred reactors, Bioresource Technology, 101(10), 3772-3775 (2010)
 30. Hájek M., Skopal F., Kwiecien J., Černoch M.: Determination of esters in glycerol phase after transesterification of vegetable oil, Talanta, 82(110), 283-285 (2010)
 31. Černoch M., Hájek M., Skopal F.: Relationships among flash point, carbon residue, viscosity and some impurities in biodiesel after ethanolysis of rapeseed oil, Bioresource Technology, 101(19), 7397-7401 (2010)
 32. Hájek M., Kwiecien J., Skopal F.: The influence of dealcoholization on reaction mixture composition after neutralization of catalyst by carbon dioxide, Fuel, 96, 85-89 (2012)
 33. Hájek M., Skopal F., Černoch M: Effect of phase separation temperature on ester yields from ethanolysis of rapeseed oil in the presence of NaOH and KOH as catalysts, Bioresource Technology, 110, 288-291 (2012)
 34. Hájek M., Skopal F., Čapek L., Černoch M.: Ethanolysis of rapeseed oil by homogeneous and heterogeneous catalyst, Energy, 82, 1-6 (2012)

Seznam přijatých patentů

 1. Komers K., Skopal F., Tichý J., Machek J., Handlířová M., Macenauer J., Dlask V.: Způsob výroby paliva pro samozápalné motory na bázi methylesterů mastných kyselin řepkového oleje. patent č. CZ 278110, udělen 23. 6. 1993 - zaniklý dokument
 2. Tichý J., Komers K., Skopal F., Machek J., Macenauer J., Handlířová M., Dlask V.: Způsob získávání glycerinu při výrobě bionafty z řepkového oleje. patent č. CZ 278907, udělen 22. 6. 1994 - zaniklý dokument
 3. Skopal F., Komers K., Machek J.: Zlepšený způsob výroby bionafty a glycerinu z řepkového oleje. patent č. CZ 278914, udělen 31. 8. 1994 - zaniklý dokument
 4. Skopal F., Komers K., Machek J.: Sposob výroby bionafty z repkového oleja. patent č. SV 277856, udělen 10. 5. 1995 - zaniklý dokument
 5. Skopal F., Komers K., Machek J., Koropecký I. (majitel patentu): Způsob výroby bionafty z rostlinných olejů, zejména z řepkového oleje. patent č. CZ 289417, udělen 20. 11. 2001 - platný dokument (stejný patent platný v Maďarsku)
 6. Skopal F., Komers K., Machek J., Koropecký I.: Způsob výroby koncentrovaného glycerolu a směsi vyšších mastných kyselin z glycerinové fáze, vznikající při výrobě bionafty. patent č. CZ 301143, udělen 19. 11. 2009 - zaniklý dokument
 7. Skopal F., Komers K., Machek J., Hájek M., Koropecký I.: Způsob výroby bionafty z rostlinných olejů, zejména z řepkového oleje. patent č. CZ 301958, udělen 11. 8. 2010 - platný dokument

Seznam diplomových prací

 1. Halámek M.: Užití zpětnovazebného reaktoru při reesterifikaci řepkového oleje metanolem (Using of the feedback reactor for reesterification of the raps oil with methanol), thesis (1994)
 2. Dvořák R.: Reesterifikace řepkového oleje metanolem na zpětnovazebném reaktoru (Methanolysis of rape seed oil in feedback reactor), thesis (1999)
 3. Skalický T.: Ethanolýza řepkového oleje (Ethanolysis of rapeseed oil), thesis (2000)
 4. Křivčík K.: Separace fází po methanolýze řepkového oleje (Separation of phases after methanolysis of rape-oil), thesis (2001)
 5. Raška J.: Separace glycerolové fáze při transesterifikaci řepkového oleje (Separation of glycerol phase at transesterification of rapeseed oil), thesis (2002)
 6. Hájek M.: Bilance separace reakční směsi po transesterifikaci řepkového oleje (Budget of separation reactionary mixtures after transesterification of rape oil), thesis (2003)
 7. Coufal J.: Biochemická degradace glycerolu (Biochemical degradation of glycerol), thesis (2005)
 8. Kwiecien J.: Separace reakční směsi pro transesterifikaci řepkového oleje (Separation of raction mixture after transesterification of rapeseed oil), thesis (2006)
 9. Černoch M.: Ethanolýza řepkového oleje (Ethanolisys of rapeseed oil), thesis (2007)
 10. Pohl J.: Vliv emulgace na methanolýzu rostlinných olejů (The Effect of Emulsification on Methanolysis of Vegetable Oils), thesis (2008)
 11. Kutálek P.: Možnost využití heterogenních katalyzátorů v transesterifikaci rostlinných olejů (Feasibility of heterogeneous catalysts in the transesterification of vegetable oil), thesis (2010)
 12. Sztefek G.: Příprava a charakterizace bazických katalyzátorů na bázi draslíku a Mg-Al hydrotalcitů pro transesterifikaci rostlinných olejů (The preparation and characterization of basic catalysts on the base of potassium and Mg-Al hydrotalcists for transesterification of vegetable oils), thesis (2011)

Seznam disertačních prací

 1. Dvořák R.: Methanolýza řepkového oleje v reaktoru řízeném zpětnou vazbou (Methanolysis of rapeseed oil in the feedback controlled chemical reactor), dissertation thesis (2003)
 2. Raška J.: Biotransformace glycerolu na dihydroxyaceton mikroorganismem Gluconobacter oxydans (Biotransformation of glycerol to dihydroxyacetone by microorganism Gluconobacter oxydan), dissertation thesis (2005)
 3. Hájek M.: Mechanismus a využití separace heterogenních soustav při přípravě bionafty (The mechanism and utilization of the separation of heterogeneous systems in the preparation of biodiesel), dissertation thesis, (2006)
 4. Kwiecien J.: Ovlivňování transesterifikace řepkového oleje a následné separace reakční směsi (Influences on the tranesterification of rapeseed oil and subsequent reaction mixture separation), dissertation thesis, (2010)

Zpět