Norma pro bionaftu podle evropské normy EN 14214:2003

VlastnostMinimumMaximumZkušební metoda
Hustota (15°C) [kg/m3]860900EN ISO 3675
EN ISO 12185
Kin. viskozita (40°C) [mm2/s]3,55EN ISO 310
Cetanové číslo51 EN ISO 5165
Obsah esteru [hm.%]96,5 EN 14103
Obsah síry [mg/kg] 10EN ISO 20846
EN ISO 20884
Bod vzplanutí [°C]120 ISO / CD 3679
Obsah nečistot [mg/kg] 24EN 12662
Obsah vody [mg/kg] 500EN ISO 12937
CCT 10% dest. zbytku [hm.%] 0,3EN ISO 10370
Popel sulfátový [hm.%] 0,02ISO 3987
Oxidační stabilita 110 °C [hod]6 EN 14112
Číslo kyselosti [mg KOH/g] 0,5pr EN 14104
Jodové číslo [g I2/100g] 120pr EN 14111
Methylester kyseliny linoleové [hm.%] 12pr EN 14103
Pásková koroze mědi 3h/50°C [hm.%] třída 1EN ISO 2160
Obsah methanolu [hm.%] 0,2pr EN 14110
Obsah monoglyceridů [hm.%] 0,8pr EN 14105
diglyceridů [hm.%] 0,2
triglyceridů [hm.%] 0,2
Volný glycerol [hm.%] 0,02pr EN 14105
pr EN 14106
Celkový glycerol [hm.%] 0,25pr EN 14105
Skupina kovů I. (Na+K) [mg/kg] 5pr EN 14108
pr EN 14109
Skupina kovů II. (Ca+Mg) [mg/kg] 5pr EN 14538
Fosfor [mg/kg] 10pr EN 14107
Filtrovatelnost, třída B [°C] 0-

Zpět