Výroba bionafty
Chování nekrystalických materiálů
Enzymatická katalýza
Povrchové jevy a heterogenní katalýza