Ph.D. program - 2009/20010

  full-time education - Ph.D. students participating in research at Department of Physical Chemistry:

 
Ing. Jiří Adam
tel.: 
+420 46 603 7348
č. dveří: 
101006
téma disertační práce:
Oxidativní dehydrogenace ethanu na katalyzátorech na bázi vanadu. Struktura aktivních center
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2006

Ing. Eva Baďurová
tel.: 
+420 46 603 7044
č. dveří: 
101018
téma disertační práce:
Amoxidace propanu na cíleně připravených strukturovaných materiálech
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Jaroslav Barták
tel.: 
+420 46 603 7346
 
téma disertační práce:
Netradiční metody studia kinetiky krystalizace ve sklených materiálech
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málekl, DrSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Šárka Botková
tel.: 
+420 46 603 7044
 
téma disertační práce:
Identifikace a selektivní příprava aktivních center heterogenních katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci lehkých uhlovodíků
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, PhD..
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Michal Černoch
tel.: 
+420 46 603 7042
 
téma disertační práce:
Ethanolýza řepkového oleje
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. František Skopal, CSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2007

Ing. Eva Frýdová
tel.: 
+420 46 603 7043
 
téma disertační práce:
Interakce uhlovodíků s adsorpčními centry v molekulových sítech
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Alena Kalužová
tel.: 
+420 46 603 7044
 
téma disertační práce:
Oxidativní dehydrogenace propanu na cíleně připravených vanadových katalyzátorech
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Markéta Kovářová
tel.: 
+420 46 603 7046
 
téma disertační práce:
Studium kinetiky inhibice cholinesteras  
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Karel Komres, CSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Jiří Kwiecien
tel.: 
+420 46 603 7042
 
téma disertační práce:
Separace směsi po transesterifikaci řepkového oleje
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. František Skopal, CSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2006

Ing. Peter Priecel
tel.: 
+420 46 603 7062
 
téma disertační práce:
Aplikace heterogenních katalyzátorů pro zpracování rostlinných olejů na hodnotné produkty
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Michal Setnička
tel.: 
+420 46 603 70-
 
téma disertační práce:
 
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2008

Ing. Lucie Smolaková
tel.: 
+420 46 603 7053
 
téma disertační práce:Možnost využití odpadního N2O v oxidativní dehydrogenaci ethanu. Výhody a nevýhody aplikace O2 a N2O. Diskuze aktivních center
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2007
 
Ing. Iva Voleská
tel.: 
+420 46 603 7345
 
téma disertační práce:
Kombinované experimentální a teoretické studium interakcí molekul s molekulovými síty
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. RNDr. Nachtigal Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1. 10. 2009
 
Ing. Zuzana Zmrhalová
tel.:  +420 46 603 7046
 
téma disertační práce:
Studium procesů nukleace a růstu v silně podchlazených kapalinách
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2006  Extramural study:

 
 
Ing. Petr Knotek
téma disertační práce:
Selektivní oxidace propanu
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP:
1. 10. 2003

 
Ing. Lenka Soukupová
téma disertační práce:
 
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málekl, DrSc.
Datum zahájení DSP:
1. 10. 2007


  M.Sc. Program: final year students
 
 
Koudelková Eva
téma diplomové práce:
 
vedoucí diplomové práce:
doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

 
 
Kutálek Petr
téma diplomové práce:
 
vedoucí diplomové práce:
Ing. Libor Čapek, Ph.D.

  M.Sc. Program: fourth year students
 
 
Marie Brychtová

 
Tomáš Cvrček

 
Bára Sýkorová

 
Grzegorz Sztefek