Doktorské studium - akademický rok 2012/2013

  Prezenční forma - Doktorandi zapojení do vědecko-výzkumné činnosti na KFCH:

 
Ing. Eva Baďurová
tel.: 
+420 46 603 7044
č. dveří: 
101018
téma disertační práce:
Amoxidace propanu na cíleně připravených strukturovaných materiálech
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Jaroslav Barták
tel.: 
+420 46 603 7346
 
téma disertační práce:
Netradiční metody studia kinetiky krystalizace ve sklených materiálech
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málekl, DrSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Šárka Botková
tel.: 
+420 46 603 7044
 
téma disertační práce:
Identifikace a selektivní příprava aktivních center heterogenních katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci lehkých uhlovodíků
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, PhD..
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Eva Frýdová
tel.: 
+420 46 603 7043
 
téma disertační práce:
Interakce uhlovodíků s adsorpčními centry v molekulových sítech
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009


Ing. Markéta Kovářová
tel.: 
+420 46 603 7046
 
téma disertační práce:
Studium kinetiky inhibice cholinesteras  
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Karel Komers, CSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Eva Koudelková
tel.: 
+420 46 603 7044
 
téma disertační práce:
 
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2010

Ing. Petr Kutálek
tel.: 
+420 46 603 7042
 
téma disertační práce:
Příprava bionafty pomocí heterogenních katalyzátorů
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2010

Ing. Peter Priecel
tel.: 
+420 46 603 7062
 
téma disertační práce:
Aplikace heterogenních katalyzátorů pro zpracování rostlinných olejů na hodnotné produkty
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2009

Ing. Michal Setnička
tel.: 
+420 46 603 70-
 
téma disertační práce:
 
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2008

Ing. Lucie Smolaková
tel.: 
+420 46 603 7053
 
téma disertační práce:
Možnost využití odpadního N2O v oxidativní dehydrogenaci ethanu. Výhody a nevýhody aplikace O2 a N2O. Diskuze aktivních center
Jméno školitele (konzultanta):
Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Datum zahájení DSP: 1.10.2007
 
Ing. Zuzana Zmrhalová
tel.:  +420 46 603 7046
 
téma disertační práce:
Studium procesů nukleace a růstu v silně podchlazených kapalinách
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Datum zahájení DSP: 1.10.2006  Kombinovaná forma:

 
 
Ing. Lenka Soukupová
téma disertační práce:
 
Jméno školitele (konzultanta):
Prof. Ing. Jiří Málekl, DrSc.
Datum zahájení DSP:
1. 10. 2007