Mezinárodní spolupráce
 
Španělsko Universidad de las Islas Baleares Palma de Mallorca (prof. Carlos Otero Areán)
Universidad de Sevilla (Prof. A. Cabalero)
Bulharsko Bulgarian Academy of Sciences Institute of General and Inorganic Chemistry (prof. Konstantin Hadjiivanov)
Finsko Åbo Akademi University Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering (Prof. Dmitry Yu. Murzin)
Japonsko NIMS

  Národní spolupráce
 
Akademie věd České republiky Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského (prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.)
Ústav organické chemie a biochemie (RNDr. Ota Bludský, Ph.D.)
Ústav anorganické chemie, Řež (RNDr. T. Grygar, CSc.)
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského (Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.)
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromolekulární chemie (doc. RNDr. Petr Nachtigall)
Výzkumný ústav anorganické chemie Litvínov (Ing. David Kubička, Ph.D.)