UV-VIS spektrometr HP
  Jednopaprskový UV–VIS spektrograf 8453 s diodovým polem (firma Hewlett-Packard Agilent ), rozsah 190 – 800 nm, řízený PC. Kyvety skleněné nebo křemenné s optickou drahou 0,1 – 5 cm, křemenné kyvety s průtokem kapaliny ze zdroje mimo spektrograf pomocí peristatického čerpadla, obojí s možností temperace. Kyvety s křemennými okny pro měření absorpce plynů.

UV-VIS HP