UV-VIS spektrofotometr Cintra
  Spektofotometr je vybaven integrační (Ulbrichtova) koulí pro měření DRS. Umožňuje rozsah měření DRS od 200 do 900 nm pro pevné materiály a absorbance do 200 - 1100 pro kapalné materiály.

Spektrofotometr_UV-VIS


Spektrofotometr_UV-VIS