Aparatura pro testování chemisorpce a teplotně programované techniky
  Zařízení umožňuje provádět plně automatizovaným způsobem měření chemisorční kapacity katalyzátorů a dále provádět charakterizaci katalyzátorů pomocí teplotně programovaných technika jako je teplotně programovaná redukce, oxidace nebo desorpce. Tyto techniky patří mezi nejčastěji užívané techniky při výzkumu katalyzátorů.

přístroj TPT