Automatický titrátor
  Automatický titrátor 736 GP Titrino (firma Metrohm, Švýcarsko) řízený PC, použitelný pro automatický záznam signál elektrody – objem titračního činidla, udržení nastaveného konstantního pH (pH-stat) a stanovení vody ve vzorku metodou Karl Fischer.