Kombinovaná volumetricko – kalorimetrická aparatura
  Tato aparatura umožňuje studium termodynamiky jevů provázejících adsorpci plynů na povrchu pevných látek, což lze využít k charakterizaci potenciálních sorbentů nebo katalyzátorů. Prakticky významné aplikace jsou například separace složek plynných směsí, nebo ukládání technicky významných plynů jako je CO2 nebo vodík.

kalorimetr 1

kalorimetr 2