Kapalinový chromatograf
  Izokratický a gradientový HPLC chromatograf, řízený PC, s refraktometrickým a UV-VIS detektorem, odplyňovačem mobilní fáze a termostatovanou kolonou (firma ECOM Praha).

HPLC