Kapalinový chromatograf
  Kapalinový chromatograf od firmy ECOM Praha se používá na analýzu produktů vzniklých při výrobě bionafty (volný glycerol, estery ve vedlejším produktu - glycerolu  a zbytkových olejů). HPLC umožňuje jak izokratickou tak gradientovou eluci s možností využití dvou detektorů (refraktometrický a UV).

HPLC GP 4