Akademičtí pracovníci
 
Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Vedoucí katedry
tel.: +420 46 603 7048(44)
e-mail:  roman.bulanek@upce.cz
č. dveří:  01034

Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Bezpečnostní technik
tel.: +420 46 603 7053
e-mail:  libor.capek@upce.cz
č. dveří:  01010

Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7048
e-mail:  pavel.cicmanec@upce.cz
č. dveří:  01009

Ing. Helena Drobná, Ph.D.  
tel.:+420 46 603 70594
e-mail:  helena.drobna@upce.cz
č. dveří:  01032

Ing. Karel Frolich, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7053
e-mail:  karel.frolich@upce.cz
č. dveří:  01010

Ing. Martin Hájek, Ph.D.  
tel.: +420 46 603 7055(42)
e-mail:  martin.hajek2@upce.cz
č. dveří:  01012

Ing. Alena Komersová, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7093
e-mail:  alena.komersova@upce.cz
č. dveří:  02036

Ing. Václav Lochař, Ph.D.
Tajemník katedry
tel.: +420 46 603 7054
e-mail:  vaclav.lochar@upce.cz
č. dveří:  01032

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
tel.: +420 46 603 7045
e-mail:  jiri.malek@upce.cz
č. dveří:  01031

Ing. Jana Shánělová, Ph.D.
tel.: 
+420 46 603 7043
e-mail: 
jana.shanelova@upce.cz
č. dveří:  01011

Doc. Ing. František Skopal, CSc.
tel.: +420 46 603 7063
e-mail:  frantisek.skopal@upce.cz
č. dveří:  02037

  Emeritní učitelé
 
Doc. Ing. Karel Komers, CSc.
tel.:  +420 46 603 7063
e-mail:  karel.komers@upce.cz
č. dveří:  02037

  Administrativní a technický personál
 
Radovana Louvarová
Sekretariát katedry
tel.: +420 46 603 7047
fax: +420 46 603 7068
e-mail:  radovana.louvarova@upce.cz
č. dveří:  01033
 

Jana Zatloukalová
tel.: +420 46 603 7049
e-mail:  jana.zatloukalova@upce.cz
č. dveří:  02003
 

Ivana Kotlebová
tel.: +420 46 603 7042
e-mail:  ivana.kotlebova@upce.cz
č. dveří:  02036
 

  Externí pracovníci
 
Ing. Roman Svoboda, Ph.D.
tel.: +420 46 603 7346
e-mail:  roman.svoboda@upce.cz
č. dveří:  01024