Témata bakalářských prací 2016/2017 pro studenty všech oborů

Téma práceŠkolitelVědecká skupina
Přeměna rostlinných olejů na bionaftuDoc. Ing. František Skopal, CSc. Transesterifikace
rostliných olejů
Vliv aditiv na vlastnosti bionafty
Enzymová katalýza pro chemické a biochemické procesy Doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
abstrakt
Využití lipidů/olejů v různých odvětvích
Potenciál biomasy pro energetické využití
Je bionafta opravdu ekologické palivo v porovnání s jinými palivy?
Bioethanol, jeho výroba a využití
Potenciál heterogenních oxidů jako katalyzátorů pro transesterifikací rostlinných olejů
Alternativní paliva v dopravě
Charakterizace pevných lékových forem pomocí spektrálních metodIng. Václav Lochař, Ph.D.Léčiva
Léčiva s účinnou látkou diclofenac
Léčiva s účinnou látkou oxybutynin
Léčiva s účinnou látkou pentoxyfylin
Pokrok v likvidaci NOx z dopravních prostředků Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
abstrakt
Heterogenní katalýza
Diesel automobily - možnosti dosažení EURO limitů
Alternativní paliva pro dopravní prostředky
Aplikace fotokatalyzátorů kolem nás
Úsporné žárovky - efektivita využívání a ekologický dopad
Využití "in-situ" UV-vis spektroskopie pro charakterizaci pevných materiálů
Aplikace a potenciál heterogenní katalyzátory na bázi Ni
Struktura a vlastnosti nových zeolitových materiálů abstrakt Doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Hierarchické 2D zeolity – nový rozměr zeolitové chemie abstrakt
Výroba a využití C4 alkenů v průmyslové praxi Doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Využití teplotně programovaných technik pro popis vanado-oxidových katalyzátorů
Výroba a využití C4 alkenů v průmyslové praxi
Separace a ukládání plynů v mikroporézních matricích Ing. Karel Frolich, Ph.D.
Adsorption centre in porous solid and probe molecules
Ni katalyzátory pro suché reformování methanu Ing. Helena Drobná, Ph.D.
Chemické systémy pro ukládání energie
Využití Ramanovy spektroskopie při charakterizaci pevných materiálů
Fotobiochemické proces
Růst krystalů v podchlazených taveninách Ing. Jana Shánělová, Ph.D. Chování
nekrystalických materiálů
Tvorba krystalizačních zárodků v podchlazených taveninách
Využit kalorimetrických a termoanalytických technik ve výzkumu a praxi
Simulace růstu krystalů
Studie kinetiky krystalizace
Využití kalorimetrických a termoanalytických technik ve výzkumu a praxi
Modelování relaxačních procesů ve sklechIng. Roman Svoboda, Ph.D.
§ Srovnání objemových a entalpických relaxačních parametrů
DSC studium materiálů pro optická vlákna
Kinetická analýza komplexních procesů